Telonderzoek zwerfjongeren


De Algemene Rekenkamer doet sinds 2002 onderzoek naar de opvang van zwerfjongeren. Een belangrijke reden hiervoor is dat zwerfjongeren in beleid vaak tussen wal en schip vallen, omdat zij zorg en aandacht nodig hebben op het grensvlak van jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Voor een effectieve aanpak van de problematiek van zwerfjongeren was onder andere informatie nodig over het aantal zwerfjongeren per jaar, feitelijk (geschat) en residentieel (geteld), en het aantal benodigde plaatsen per type voorziening. Het ministerie van VWS heeft met betrokken partijen gewerkt aan een bijgestelde definitie van zwerfjongeren: “Zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen.” Omdat de Tweede Kamer zicht wilde hebben op de vraag en het aanbod van voorzieningen voor zwerfjongeren, heeft het ministerie van VWS ons gevraagd om het aantal zwerfjongeren te tellen conform deze nieuwe definitie.

Opdrachtgever:
Ministerie van VWS

Einddatum:
januari, 2011

Projectleider:
Lambert Drouven

Adviseur(s):
Katleen Brummelhuis

Tag(s):
Jeugdzorg

Bijlagen:
KB111235_Eindrapport_telling_zwerfjongeren.pdf