Toekomstbestendige ouderenzorg Groningen


We ondersteunden Menzis en de VV-zorgaanbieders in Groningen bij de implementatie van de visie op ouderenzorg die we met hen hebben opgesteld.

Wij begeleidden een aantal bijeenkomsten van de stuurgroep en boden ondersteuning bij de uitwerking van de samenwerking rondom de inzet van behandeling en de verbinding tussen de 1e en 2e lijn.

Daarnaast bespraken we met elkaar de ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarktproblematiek en het meerjarig contracteren.

Opdrachtgever:
Menzis en VV zorgaanbieders

Einddatum:
december, 2018

Projectleider:
Patrick Jansen

Adviseur(s):
Lennart Homan

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
Ketenzorg
Verpleging en verzorging (V&V)

Bijlagen:
Toekomstbestendige ouderenzorg in Groningen