Training Casus- en procesregie AVE


Een gemeente in Utrecht heeft zelfstandig invulling gegeven aan de inrichting van de zorg & veiligheidsketen aan de hand van de handreiking AVE. Om gezamenlijk dezelfde taal te spreken wil de gemeente de fases van AVE goed inbedden.

In opdracht van de gemeente trainen wij de medewerkers uit de sociale wijkteams in de rol van casusregisseur en de ketenregisseurs van de gemeente in de rol van procesregisseur.

Opdrachtgever:
Gemeente in Utrecht

Einddatum (verwacht):
november, 2020

Projectleider:
Mieke Looman

Adviseur(s):
Nelleke Dijk

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
Jeugdzorg
Wmo-brede zorg (welzijn)