Training casus- en procesregie sociale teams


Een centrumgemeente en de organisatie die de wijkteams uitvoert willen dat het Team Jeugd en de jeugdconsulenten trainen in de rol van casusregie en de route voor opschaling naar procesregie voor ondersteuning en regie op het moment dat partijen er niet uitkomen.

Dit vraagt om een duidelijke positionering van de rollen van casus- en procesregie: wie is wanneer waarvoor verantwoordelijk? Dit is van belang met het oog op de afbakening ten opzichte van de zogeheten regieteams en het casemanagement voor multiprobleemhuishoudens.

Daarom organiseren we eerst een sessie met beleidsmedewerkers voor het vaststellen van kaders en positionering van casus- en procesregie in de keten. Daarna geven we de training casus- en procesregie aan drie groepen medewerkers uit het Team Jeugd en de jeugdconsulenten.

Opdrachtgever:
Centrumgemeente

Einddatum (verwacht):
november, 2020

Projectleider:
Mieke Looman

Adviseur(s):
Louise Pansier-Mast

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
Jeugdzorg
Ketenzorg