Uitvoeren capaciteitsanalyse doelgroepenvervoer Noord-Veluwe


Voor de inkoop en organisatie van het doelgroepenvervoer hebben we - op verzoek van de Regio Noord Veluwe - een capaciteitsanalyse uitgevoerd. Voor diverse onderdelen binnen het inkooptraject was een cijfermatige onderbouwing van het vervoer nodig is. Daarbij ging het om aantallen reizigers en voertuigen, het soort vervoer, tijden waarop vervoerd wordt, kosten, et cetera. Deze capaciteitsanalyse richtte zich op het Regiotaxivervoer en het Leerlingenvervoer.

Onderdelen en resultaat van de capaciteitsanalyse:

  • Het opstellen van een voertuigrooster voor een gemiddelde week op basis van een vooraf vastgesteld vervoersscenario.
  • Een advies over de locaties van basispunten in de regio.
  • Bij bovenstaande punten een nadrukkelijk onderscheid in voertuigtype (en volume).
  • Een advies voor vaste versus flexibele capaciteit (wat is vrij zekere capaciteit/wat is meer onzeker).
  • Opstellen van inzetroosters per basispunt.

Opdrachtgever:
Regio Noord-Veluwe

Einddatum:
mei, 2016

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Inge Tensen Laura Hofman

Tag(s):
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Overige sectoren
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)