Zorggeschikt Wonen in Midden-Groningen


De gemeente Midden-Groningen (bestaande uit de vroegere gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) met circa 60.000 inwoners, wilde graag weten hoeveel zorggeschikte huurappartementen er in de toekomst lokaal nodig zijn en hoe dit zich verhoudt tot het huidige aanbod. Bureau HHM onderzocht dit.

Het onderzoek laat zien in welke dorpen en wijken er een overschot of een tekort ontstaat. Zicht op de ontwikkeling van verschillende groepen kwetsbare inwoners met een zorgvraag en de wijze waarop deze zorgvraag zich vertaalt naar de bijbehorende woonbehoefte is nodig om tot concrete onderzoeksresultaten te komen.

In dit onderzoek is specifiek gekeken naar verschillende kenmerken van zorggeschikte huurappartementen, zoals de hoogte van de huurprijs, de toegankelijkheid van het appartement en de in de nabijheid aanwezige voorzieningen. De resultaten brachten we per wijk en per groep kwetsbare inwoners in beeld.

Uit het onderzoek blijkt dat het beschikbare aanbod aan huurappartementen toereikend is, maar dat er lokaal tekorten kunnen ontstaan als specifiek wordt gekeken naar de kenmerken van de appartementen.

Met dit inzicht kan de gemeente samen met de corporaties concreet aan de slag om ervoor te zorgen dat bestaande en toekomstige woningmarktplannen aansluiten bij de daadwerkelijke behoeften van kwetsbare inwoners.

Opdrachtgever:
Gemeente Midden-Groningen (en de in de gemeente actieve woningcorporaties)

Einddatum:
november, 2018