Zorg en ondersteuning met visie

Organisatieontwikkeling

Wij geloven dat zorg altijd beter kan. Daarom ondersteunen we zorgorganisaties die in beweging zijn. Dat doen we door te analyseren en te adviseren, coachen, trainen, ontwerpen, (bege)leiden en faciliteren. Dit combineren we met inhoudelijke kennis van de zorg. Want persoonsgerichte zorg en de best mogelijke kwaliteit voor uw cliënten zijn steeds zowel ons start- als eindpunt.

Succesvol veranderen vereist dat wij aansluiten bij uw organisatie. Daarom bieden we geen standaard oplossingen. We brengen in kaart waar u staat, waar u naartoe wilt en welke ingrediënten u zelf denkt nodig te hebben in de aanpak. Hierbij voegen we onze eigen ervaringen en ideeën en zo komen we samen tot een gedragen en voor u werkbare verbeteraanpak. We vinden het belangrijk dat u de regie heeft en houdt over dit verbeterproces. Samen bepalen we onze rol. In het proces benutten en versterken we het aanwezige potentieel in uw organisatie.

Misschien weet u nog niet goed waar te beginnen met kwaliteitsverbetering. Of u heeft al veel gedaan, maar dit komt in de praktijk nog niet voldoende van de grond. Staat u nog aan het begin van een complexe verandering, of zit u er middenin?

Wij helpen u en uw medewerkers graag om (opnieuw) in beweging te komen. Daarbij richten we ons op:

  • Primaire werkprocessen anders inrichten, versterken van persoonsgerichte zorg en methodisch werken
  • Samenwerking tussen medewerkers, cultuur en gedrag binnen de organisatie
  • Leiderschap in relatie tot het primair proces, teams coachen, bewustwording en eigenaarschap creëren
  • Visie, positionering, normen en waarden operationaliseren
  • Strategische personeelsplanning

Wij zijn actief (geweest) bij onder andere: Atlant wonen-zorg-welzijn, Het Baken zorgverlening, Beweging 3.0, de Binnenvest, GGD Twente, de Haardstee, HWW-zorg, de Merwelanden, de Parabool, RIBW Arnhem & Veluw Vallei, Tangenborgh, de Twentse Zorgcentra, Vanboeijen, Woonzorgcentrum Humanitas en Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Meer weten? Wij vertellen u graag meer, t. 053 433 05 48.