‘Alleen de wetgeving aanpassen lost de problemen niet op’

woensdag 23 mrt, 2016

‘Alleen de wetgeving aanpassen lost de problemen niet op’

woensdag 23 mrt, 2016

Zelfstandig wonende ouderen die blijvend toezicht of nabijheid van zorg nodig hebben zodat ze niet langer onder de Wmo vallen maar onder de Wlz, ondervinden hinder van de schotten tussen die wetten. Ook het vervoer van en naar dagbesteding kan een struikelblok worden nu gemeenten hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. Maar het biedt ook mogelijkheden voor integrale vervoersoplossingen. HHM-adviseur Patrick Jansen werd hierover uitgebreid geďnterviewd door Annemarieke Nierop en Jolien van de Sande van Van Waarde Lokaal.

“Alleen de wetgeving opnieuw aanpassen lost de problemen niet op. Ik vermoed dat zodra je de wetgeving aanpast, er elders toch weer een soortgelijke discussie ontstaat. Voor de korte termijn is het beter om te accepteren dat we nu eenmaal die wetten hebben, de Wmo, de Zvw en de Wlz. Laten we ons inspannen om te zorgen dat de professionals die vanuit deze wetten werken – zoals de wijkverpleegkundigen, de sociale teams en het CIZ – kennis hebben van de huidige wetten en op grond daarvan goed met elkaar gaan samenwerken”, zegt hij in het interview over de schotten tussen de verschillende wetten.

Doelgroepenvervoer

In het interview gaat Patrick ook uitgebreid in op het doelgroepenvervoer: “Ons idee is dat je niet moet spreken van doelgroepenvervoer maar van mobiliteit. Het gaat om het op de één of andere manier mobiel maken van mensen, zodat ze kunnen participeren in de maatschappij. Georganiseerd vervoer is daarvoor slechts één mogelijkheid. Voor veel gemeenten wordt 2017 in dat opzicht een belangrijk jaar, omdat in 2016 veel contracten aflopen. Dat biedt mogelijkheden het vervoer anders te organiseren. Hiervoor hebben we een model ontwikkeld dat we inmiddels voor een kwart van de gemeenten hebben toegepast.”

Benieuwd naar het hele interview?
Lees het hier.

Weet u waar het schuurt tussen de verschillende wetten?
Test uw kennis met de
Nationale Kennistest Zorgwetten
.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.