Analyse uitgaven sociaal domein

woensdag 14 dec, 2016

Analyse uitgaven sociaal domein

woensdag 14 dec, 2016

Weet de gemeente precies hoeveel het uitgeeft in het sociaal domein en waaraan? Enerzijds horen wij van gemeenten dat zij niet altijd over accurate gegevens beschikken en dat zij tekorten verwachten (met name op de jeugd-GGZ); anderzijds wordt in de media gesuggereerd dat er ca. € 1,2 miljard overblijft. Dat kan niet allebei waar zijn.

Beantwoording van de vraag naar feitelijke uitgaven en naar de duiding van doelmatigheid en effectiviteit van die uitgaven, vraagt om specifieke kennis en expertise. Mede daarom heeft HHM in het netwerk naar die expertise gezocht en gevonden. In samenwerking met een partner kunnen we de gemeenten helpen bij het analyseren van de feitelijke uitgaven in het sociaal domein (jeugdhulp, Wmo, vervoer, etc.) en het spiegelen daarvan met andere gemeenten. Op basis daarvan kunnen we trendanalyses maken, ketens doorlichten, benchmarken, etc.

Meer weten?
bel Nico Dam of Albertus Laan, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.