Beschikt uw toegangsteam over de juiste kennis en expertise? Bureau HHM biedt workshops en trainingen

maandag 09 mei, 2016

Beschikt uw toegangsteam over de juiste kennis en expertise? Bureau HHM biedt workshops en trainingen

maandag 09 mei, 2016

Mevrouw de Vries heeft een Wlz-indicatie en wil voorlopig thuis blijven wonen maar kan wel wat extra hulp gebruiken in het huishouden. Waar kan zij terecht? Inderdaad, bij de Wmo. Tenzij ze heeft gekozen voor een vpt of pgb uit de Wlz … Snapt u het nog?

We geven het eerlijk toe: ook wij moeten erg ons best doen onze kennis over de zorgwetten op peil te houden. Omdat dit past bij de kwaliteit van onze dienstverlening, doen we dat graag. En als we dan toch die kennis in huis hebben, willen we het ook delen. Daarom ontwikkelden we bouwstenen voor trainingen, workshops en presentaties voor permanente deskundigheidsbevordering van uw medewerkers.

We hebben er vijf:

Bouwsteen 1: Welke wetten en regels gelden?
Deze training frist kennis op over de hervorming langdurige zorg, de verschillende wettelijke kaders en overgangsrechten.

Bouwsteen 2: Wat zijn behoeften van burgers?
In deze training delen we onze kennis van ondersteuningsbehoeften, uitgesplitst naar levensdomeinen.

Bouwsteen 3: Wat doen we als het onduidelijk is?
In deze training helpen we u om uit te vinden hoe u moet handelen in situaties waarbij in de wet- en regelgeving geen eenduidig antwoord te vinden is.

Bouwsteen 4: Hoe werken we resultaatgericht?
Bent u al in staat het gewenste resultaat met de daarbij horende doelen en middelen te beschrijven? Tijdens deze training werken we er samen aan.

Bouwsteen 5: Wij ontwikkelen (ons)
Tijdens deze training maakt u kennis met verschillende leervormen, kiest u passende leervormen voor het team en maken we samen een goed doordacht teamleerplan.

De exacte inhoud van de trainingen en presentaties sluiten we aan op uw wensen. Wij doen dit onder andere voor de zorgconsulenten van Noorderbreedte.

Meer weten?
Bel (t. 053 – 433 05 48) of mail met Nienke van Vliet of Ingrid Oomen om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.