Bijeenkomst beschermd wonen 2017 en verder!

woensdag 23 mrt, 2016

Bijeenkomst beschermd wonen 2017 en verder!

woensdag 23 mrt, 2016

‘Transformeren doe je samen’, de titel van de inspirerende middag voor aanbieders van beschermd wonen, georganiseerd door bureau HHM. Op het programma staan een kennissessie en verschillende workshops. Dinsdag 22 maart was er een eerste bijeenkomst. Voor wie dit gemist heeft, is er 26 april een tweede editie.

Bureau HHM deed vorig jaar onderzoek naar het historisch verdeelmodel Beschermd Wonen. Dat onderzoek heeft een nieuwe verdeelsleutel opgeleverd. Laura Hofman: “Nu is het voor gemeenten en aanbieders tijd om de handen in een te slaan en echt te starten met de transformatie. We zien kansen om de ondersteuning meer vanuit de vraag op te bouwen dan vanuit het aanbod. Dit vraagt een behoorlijke veranderslag in de organisatie van beschermd wonen. Wat wil de cliënt nou echt en hoe kunnen aanbieders dit samen ontwikkelen?” Tijdens ‘Transformeren doe je samen’ verkennen we samen met aanbieders passende mogelijkheden.

Terugblik 22 maart
Op 22 maart was de eerste bijeenkomst bij Kwintes in Zeist. De centrale vraag luidde: “Waarmee kunnen we de cliënt nóg beter in de thuissituatie ondersteunen en met welke partners gaan we deze zorg organiseren?”. Nico Dam vertelde meer over de veranderingen tot 2030 (tijdsvenster rapport Dannenberg). Ina Diermanse hield een verdiepingssessie over technologie en Robin Hulsink ging in op Samenwerking.

Als afsluiter sprak Saskia Vermeulen over de ervaringen binnen Stichting Kwintes: “Er lijkt onderling steeds meer energie te ontstaan. De samenwerking met andere aanbieders en gemeenten verloopt soepeler. Daarbij zijn er nog wel stappen te zetten. Het zou prachtig zijn als we nog meer kunnen aansluiten bij de vraag van de cliënt en daar omheen gezamenlijk de hulpverlening organiseren. Ik heb vanmiddag goede dingen gehoord die ons daarbij kunnen helpen.”

Tweede bijeenkomst
Op 26 april is een tweede bijeenkomst. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met Laura Hofman, telefoon 06 51 41 62 77.
Bijeenkomst Transformeren doe je samen

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.