Skip to main content

Bureau HHM legt basis voor toekomstbestendige zorg Groningen

donderdag 11 okt, 2018

Bureau HHM legt basis voor toekomstbestendige zorg Groningen

donderdag 11 okt, 2018

 
Minister Hugo de Jonge van VWS heeft op 8 oktober in Groningen de presentatie bijgewoond van de visie voor toekomstbestendige zorg in de aardbevingsregio in Groningen. Volgens de minister is de opdracht in de komende jaren om – naast de versterkingsopgave en ondanks krimp van de beroepsbevolking en vergrijzing – de zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden.

Bureau HHM heeft op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een toekomstperspectief voor de zorg in de aardbevingsregio gemaakt. Daarmee is de basis gelegd voor de visie van de Stuurgroep Zorg in de aardbevingsregio.

Patrick Jansen, partner bureau HHM: “In het aardbevingsbied in Groningen doet zich de kans voor om zorgvastgoed versneld en op duurzame wijze aan te passen. Dat kan betekenen dat gebouwen worden versterkt maar er kan ook worden gekozen om vastgoed dat aardbevingsschade heeft opgelopen te slopen en kleinschalige verblijfsvoorzieningen te bouwen.”

Bureau HHM pleit voor een gebiedsgerichte benadering, spreiding van generalistische verblijfsvoorzieningen en centralisatie van specialistische verblijfsvoorzieningen. Tevens wordt geadviseerd nieuwe vastgoedconcepten voor wonen en zorg te ontwikkelen. “En door nauw samenwerken tussen sectoren wordt kennis en expertise van verschillende sectoren efficiënt ingezet. Hierdoor vergroten de kansen om de zorg voor de regio beschikbaar te houden, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Samenwerking verbreedt daarnaast het blikveld van de verschillende stakeholders, waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan”, aldus Jansen.
 
Meer lezen?
Toekomstperspectief op zorg in de aardbevingsregio 

 
 
 
 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.