Burgemeester Ferd Crone presenteert Handreiking Implementatie AVE

vrijdag 25 nov, 2016

Burgemeester Ferd Crone presenteert Handreiking Implementatie AVE

vrijdag 25 nov, 2016

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden presenteerde vanmorgen de Handreiking Implementatie AVE (Aanpak Voorkoming Escalatie). Hij deed dit in zijn functie als Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân tijdens een, door Veiligheidsregio en Veiligheidshuis Fryslân, georganiseerde bestuurlijke conferentie in het WTC Expo te Leeuwarden.

De handreiking is een vervolg op een eerdere AVE uitgave waarin met name de opbouw vormgeving van het model centraal stond. Op basis van de inmiddels opgedane ervaringen met AVE wordt in de handreiking de nadruk gelegd op wat er komt kijken bij de implementatie van AVE in de praktijk. Tevens worden gemeenten duidelijke hulpmiddelen aangereikt om een eigen AVE te ondersteunen.

AVE is een programmatische aanpak ontwikkeld door de gemeente Leeuwarden samen met bureau HHM. AVE is ontstaan vanuit de gesignaleerde behoefte aan een uniforme aanpak van sociale incidenten. Door de toegenomen verantwoordelijkheden van de gemeente in het sociaal domein sinds de 3 decentralisaties is die behoefte alleen maar toegenomen. Voor het voorkómen en oplossen van sociale problemen blijkt nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen van groot belang. AVE heeft onder andere als doel deze samenwerking goed in beeld te brengen en zo vloeiend te laten verlopen. Er is sprake van een duidelijke regie zodat de dreiging van een mogelijke escalatie van de problemen tijdig kan worden afgewend.

Naast Leeuwarden hebben inmiddels diverse gemeenten in Nederland AVE geďmplementeerd. De opgedane ervaringen zijn door bureau HHM gebundeld en in de handreiking verwerkt. Het laat praktijkvoorbeelden en aandachtspunten zien waar andere gemeenten van kunnen leren. Met de handreiking wordt het proces van implementatie verder ondersteund.

Meer weten?
Neem dan contact op met Sophie ten Hove, t. 053 433 05 48.
 

 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.