Capaciteitbepaling inkoop vervoer

donderdag 10 dec, 2015

Capaciteitbepaling inkoop vervoer

donderdag 10 dec, 2015

Voor een regio van 19 gemeenten voert bureau HHM een scenarioanalyse uit van het doelgroepenvervoer. Deze gemeenten werken samen aan de centrale organisatie en inkoop van het vervoer. Onze analyse ondersteunt de regio onder andere bij het maken van keuzes voor het wel of niet combineren van vervoer van verschillende doelgroepen, zoals het leerlingenvervoer en het Regiotaxi vervoer.

De regio heeft behoefte aan een cijfermatige onderbouwing van onder andere de aantallen, het soort vervoer, vervoerstijden en de kosten. Bureau HHM ontwikkelde het planningsmodel OptiTraf, waarmee gemeenten inzicht kunnen krijgen in hoe zij het doelgroepenvervoer kwalitatief kunnen verbeteren en tegelijkertijd kosten kunnen besparen.

Dit model wordt nu ingezet om twee scenario’s met elkaar te vergelijken en door te rekenen:

Scenario 1

Wat gebeurt er bij een volledige scheiding van het Regiotaxivervoer en het leerlingenvervoer waarbij de kwaliteitseisen geborgd blijven?

Scenario 2

Wat gebeurt er als er voor beide vervoersvormen een gecombineerde planning komt, waarbij uiteraard ook de kwaliteitseisen geborgd blijven?

Per scenario stelt bureau HHM een rooster op voor een gemiddelde week, adviseert over start- en eindpunten en welk soort voertuig nodig is en rekent door wat de kosten zijn. De regio kan de resultaten gebruiken om te komen tot een zo optimaal mogelijk scenario, waarbij de kwaliteit van het vervoer voorop staat.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.