Skip to main content

10 JUNI CONGRES: EENZAAMHEID, PREVENTIE EN BELEID – Schrijf je nu in!

maandag 25 apr, 2022

10 JUNI CONGRES: EENZAAMHEID, PREVENTIE EN BELEID – Schrijf je nu in!

maandag 25 apr, 2022

Eenzaamheid raakt ons allemaal en kan grote maatschappelijke gevolgen hebben. Hoe het ons raakt verschilt; oplossingen zijn dan ook niet pasklaar. Hoe kunnen we eenzaamheid voorkomen, signaleren en verminderen? Die vragen staan centraal tijdens het Congres Eenzaamheid, Preventie en Beleid op 10 juni 2022 in De Galgenwaard in Utrecht.

Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s, de kwaliteit van leven verminderen en ervoor zorgen dat mensen niet meer meedoen in de samenleving.

Op 10 juni gaan tal van vooraanstaande sprekers dieper in op het thema eenzaamheid met als doel bezoekers met nieuwe inzichten en handvatten huiswaarts te doen keren. Inzichten en handvatten waarmee zij regionaal en/of lokaal stappen kunnen zetten in het tegengaan van eenzaamheid.

Het congres geeft antwoord op vragen als:

  1. Welke kennis is beschikbaar over oorzaak en gevolgen?
  2. Welke beleidsinitiatieven op lokaal en provinciaal niveau bestaan er anno 2022 om eenzaamheid te voorkómen dan wel vroegtijdig te signaleren?
  3. Hoe zijn beschikbare kennis en ervaringen het beste te verspreiden?
  4. Wat is de relatie tussen huisvesting en eenzaamheid?
  5. Zijn buitenlandse ervaringen wel of niet interessant voor Nederland?

Voor wie:

  • Beleid: beleidsadviseurs, bestuurders, medewerkers van gemeenten, GGD’s, woningbouwcorporaties, vrijwilligersorganisaties, zorgkantoren, overheidsinstanties;
  • Professionals, werkers in de wijk (wijk, zorginstellingen, gemeenten, ervaringsdeskundigen);
  • Onderzoekers bij instituten, onderzoeksgroepen, universiteiten, journalisten;
  • En iedereen die zich betrokken voelt bij het tegengaan van eenzaamheid.

Interactie en dialoog
Inspiratie, kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen vormen een belangrijk onderdeel van het congres. Ook is er ruimte voor het delen van succeservaringen.

Organisatie
Bureau HHM is samen met ZorgfocuZ medeorganisator van dit congres van de Guus Schrijvers Academie. HHM’er Ellen Geuzebroek is een van de sprekers. Ellen is nauw betrokken bij verschillende onderzoeken binnen dit thema en zal de verbinding leggen tussen onderzoek en beleid en tussen het sociaal en ruimtelijk domein. Ellen: “Daartussen ligt namelijk de ruimte om maatwerkoplossingen te creëren die aansluiten op regionale en lokale situaties. Eenzaamheid is complex en kent vele gezichten. Daarom zul je in de aanpak ervan ook aan verschillende knoppen moeten draaien.”

Inschrijven
Deelname kost € 299,00 (btw vrij).

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.