Skip to main content

Eerste resultaten evaluatie programma Eén tegen Eenzaamheid bekend

donderdag 23 jan, 2020

Eerste resultaten evaluatie programma Eén tegen Eenzaamheid bekend

donderdag 23 jan, 2020

Minister van VWS Hugo de Jonge publiceerde op 15 januari de Kamerbrief 2e voortgangsrapportage ‘Eén tegen eenzaamheid’. In deze brief wordt gerefereerd aan de ‘Rapportage eerste fase ex durante evaluatie programma Eén tegen Eenzaamheid’ van bureau HHM. De rapportage beschrijft de eerste resultaten van ons onderzoek naar het programma.

Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van de strategie die is gekozen bij de opzet van het programma. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat de ingezette strategie, inrichting en de ondersteuningsstructuur binnen het programma Eén tegen Eenzaamheid bijdraagt aan het realiseren van een nieuwe en duurzame aanpak van eenzaamheid.

Het ministerie van VWS wil het programma tijdens de gehele looptijd (drie jaar) laten evalueren, om er tussentijds van te kunnen leren. Bureau HHM blijft het programma daarom ook dit en volgend jaar volgen.

In de media
Zorgvisie publiceerde gisteren het artikel: Onderzoek bevestigt effectiviteit programma Eén tegen Eenzaamheid over het onderzoek.

Rapportage 
Eerste fase ex Durante evaluatie programma Eén tegen Eenzaamheid

Meer weten?
Neem dan contact op met Albertus Laan of Marco Wolves, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.