Skip to main content

Eigen regie ouderen door persoonsvolgende zorg

dinsdag 23 jan, 2018

Eigen regie ouderen door persoonsvolgende zorg

dinsdag 23 jan, 2018

De keuze van de cliënt vereenvoudigen en de zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften, dat is het doel van het experiment Persoonsvolgende Zorg voor ouderen in Zuid-Limburg. Zorg+Welzijn berichtte deze maand uitgebreid over dit experiment waarvan bureau HHM de resultaten meet.

Bureau HHM monitort de resultaten door gesprekken te houden met cliënten en vragenlijsten uit te zetten. Maartje Hanning verzorgt de monitor in Zuid-Limburg: “Het mooie aan dit experiment is dat de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Met de monitor willen we in beeld brengen welke informatie en ondersteuning cliënten gebruiken om keuzes te maken en of de geleverde zorg aansluit bij de wensen en behoeften.”

In Rotterdam loopt een soortgelijk experiment binnen de gehandicaptenzorg. Beide experimenten zijn een initiatief van het ministerie van VWS. Ook hier meet bureau HHM de resultaten op cliëntniveau. De NZa verricht voor beide regio’s een kwantitatieve monitor. Maartje: “Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de resultaten. We verwachten in april de tussentijdse uitkomsten te presenteren.”

Meer weten over dit onderzoek?
Neem dan contact op met Maartje Hanning of Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Meer lezen?

Artikel – Dankzij persoonsvolgende zorg houden ouderen zelf regie – Zorg+Welzijn

www.persoonsvolgendezorg.nl

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.