Skip to main content

Eline Lubbes zet zich Europees in voor de volksgezondheid

woensdag 12 sep, 2018

Eline Lubbes zet zich Europees in voor de volksgezondheid

woensdag 12 sep, 2018

De hervorming van de toekomst van de volksgezondheid in Europa; onze collega Eline Lubbes denkt erover mee als commissielid van het Europees Parlement voor Volks­gezondheid (European Health Parliament, EHP). Dit jaar gaat de vierde versie van het EHP van start, een platform van 55 jongeren uit Europa met verschillende achtergronden.

Met als doel het hervormen van de toekomst van de volksgezondheid in Europa, werken de commissieleden gedurende zes maanden samen op vrijwillige basis in vijf verschillende commissies. De commissies zijn georganiseerd rondom verschillende thema’s zoals: preventie en zelfzorg, digitalisering van de zorg en strategische personeelsplanning. De commissieleden komen regelmatig samen in Brussel en delen daarbij ideeën met andere EU-medewerkers, politici, NGO’s en de media. Het eindproduct van de commissie is een gedragen politiek advies, welke in de laatste plenaire bijeenkomst gedeeld wordt met politici en de volksgezondheid community uit de E28. Het ultieme doel is dat deze politieke adviezen geïmplementeerd kunnen worden door de Europese Commissie of door nationale overheden kunnen worden gebruikt als een wetsvoorstel.

Eline kijkt er naar uit om zich Europees in te zetten voor beter gezondheidszorg: “Voor een Unie, waarin zoveel expertise en kennis over gezondheidszorg beschikbaar is, is het soms lastig te begrijpen dat de zorg – op bepaalde vlakken – achterloopt op de rest van de wereld. Er zijn veel goede ideeën beschikbaar over hoe de gezondheidszorg beter kan, maar het gebeurt nog te vaak dat deze ideeën geen kans krijgen. Het is noodzakelijk dat een groep mensen opstaat om deze kennis te verbinden met politiek, om zo de gezondheid van de mensen in Europa te kunnen verbeteren. Het European Health Parliament is zo’n club die kennis verbindt met politiek, van de werkvloer tot aan de Europese Commissie, en zo tracht een verandering tot stand te brengen. Aandachtspunten in de zorg – zoals vaccinatiegraad maar ook personeelstekort – geven nu eenmaal niet om landsgrenzen en daarom is het van belang hier vanuit een breder perspectief naar te kijken. Ik zie er naar uit om komend half jaar mijn kennis en kunde van het Nederlandse zorglandschap in te zetten, om zo ook mijn steentje bij te dragen aan de Europese volksgezondheid.”

Meer weten?
Eline vertelt u graag meer, t. 053 – 433 05 48.

Meer lezen?

https://www.healthparliament.eu

https://twitter.com/healthparl

https://www.linkedin.com/company/european-health-parliament/

 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.