Skip to main content

Evaluatie regeling casemanagement dementie

donderdag 16 jan, 2020

Evaluatie regeling casemanagement dementie

donderdag 16 jan, 2020

Om de wachttijden voor casemanagement dementie transparant en goed vergelijkbaar te maken voor cliënten en verzekeraars is sinds 1 december 2018 de regeling ‘transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie’ van kracht. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bureau HHM de opdracht gegeven om deze regeling te evalueren.
 
Uit de evaluatie moet blijken:

  • Of het doel van de regeling wordt bereikt;
  • Wat de ervaringen van aanbieders zijn;
  • Of de gegevens die nu beschikbaar worden gesteld door Vektis de gewenste transparantie opleveren over wachttijden en wachtlijsten voor zorgverzekeraars en de overheid.

De regeling verplicht aanbieders om maandelijks eenduidige wachtlijstcijfers op te leveren en op de website te publiceren. Volgens deze regel staat iemand op de wachtlijst wanneer hij of zij langer dan zes weken moet wachten op toegang tot casemanagement dementie.
 
De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting eind maart 2020 bekend.
 
Ervaring casemanagement dementie
Voorafgaand aan de invoering van deze nadere regel onderzocht bureau HHM, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het gebruik van Casemanagement Dementie en de wachttijden en wachtlijsten.
 
In 2016 onderzocht bureau HHM, ook in opdracht van het ministerie van VWS, hoe de verschillende ketens invulling geven aan casemanagement dementie, knelpunten en mogelijke oplossingen.
 
Meer weten?
Neem dan contact op met Patrick Jansen of  Eline Lubbes, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.