Skip to main content

Evaluatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht naar de Tweede Kamer

vrijdag 18 mei, 2018

Evaluatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht naar de Tweede Kamer

vrijdag 18 mei, 2018

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is opgericht om gemeenten te ondersteunen met kennis, coaching en begeleiding om een integrale aanpak vorm te geven. In opdracht van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS voerden wij een evaluatieonderzoek uit. De rapportage van dit onderzoek is deze week, samen met een kamerbrief van staatsecretaris Paul Blokhuis, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De evaluatie geeft antwoord op de vraag in welke mate de stichtingsvorm heeft bijgedragen aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van overgewicht bij kinderen, de onafhankelijkheid ten opzichte van andere partijen, de transparantie over het bestuur en de besluitvorming en de slagvaardigheid in de uitvoering. Op basis van deskresearch en interviews met medewerkers van de stichting en externe partijen analyseerden wij het functioneren van de stichting.

Projectleider Peter Bakker: ‘Uit de interviews werd duidelijk dat de stichting sinds de oprichting als slagvaardiger en onafhankelijker wordt gezien. Publiek-private samenwerking (PPS) zien betrokkenen als cruciaal omdat beide partijen invloed hebben op de beweeggewoonten van kinderen en gezinnen. Doordat JOGG een duidelijke visie op PPS heeft uitgewerkt en daar naar handelt, is JOGG goed in staat om haar onafhankelijkheid ten opzichte van private partners te bewaken.’

Meer lezen?
Rapport Evaluatie stichting JOGG Van convenant naar stichting

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.