Skip to main content

Facts and Figures Zorg Thuis

dinsdag 15 mei, 2018

Facts and Figures Zorg Thuis

dinsdag 15 mei, 2018

Bij ActiZ leeft de vraag hoe de zorg voor kwetsbare mensen thuis op de juiste wijze moet worden georganiseerd en bekostigd. Om deze discussie goed te voeren en naar oplossingsrichtingen te kijken brengen wij de ‘facts en figures’ in kaart.

Facts en figures gericht op de vormgeving van chronische verzorging in de wijk, knelpunten die daarbij worden ervaren op de grensvlakken met andere wetten en de wijze waarop woonvormen aansluiten bij de behoefte van kwetsbare mensen die langer thuis wonen. Hierbij brengen we de volgende vier onderdelen in kaart:

  • De omvang en samenstelling van de doelgroep.
  • De wijze waarop chronische verzorging in de wijk is vormgegeven.
  • De wijze waarop verpleging en verzorging wordt geboden op het grensvlak van verschillende zorgwetten.
  • De wijze waarop woonvormen aansluiten bij de zorgbehoefte van kwetsbare mensen die voorheen in het verzorgingshuis verbleven en die nu langer thuis wonen.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.