Skip to main content

Financiering ketenzorg dementie

zaterdag 01 nov, 2014

Financiering ketenzorg dementie

zaterdag 01 nov, 2014

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft ActiZ ons gevraagd onderzoek te doen naar de financiering van de ketens dementie. Om de ketens dementie in 2015 op een goede manier te continueren en om te voorkomen dat er een extra taakstelling voor de wijkverpleging ontstaat, was het noodzakelijk om te weten welke middelen momenteel worden ingezet voor het in stand houden van de ketens.

In opdracht van ActiZ hebben wij een inventarisatie uitgevoerd bij alle dementienetwerken om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Hoeveel ketens dementie zijn momenteel in Nederland operationeel?
  • Welke activiteiten of werkzaamheden worden door de ketens dementie uitgevoerd?
  • Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met deze activiteiten en werkzaamheden?
  • Met behulp van welke financieringsstromen en vanuit welke domeinen worden deze activiteiten en werkzaamheden betaald?

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.