Skip to main content

Gastcollege Casemanagement Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

dinsdag 05 sep, 2017

Gastcollege Casemanagement Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

dinsdag 05 sep, 2017

Op dinsdag 5 september verzorgde Sanja Bouman een gastcollege voor de opleiding Casemanagement van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen over het perspectief van de cliënt bij beleidsontwikkeling.

Sanja was programmamanager van Frieslab. Een project in opdracht van VWS met als doel knelpunten in de wet en regelgeving op te lossen. Hieruit bleek dat er veel meer mogelijk is dan menigeen denkt. Als je maar begint bij de behoefte van de cliënt.

Tijdens het gastcollege is ingegaan op onderstaand figuur. Het figuur behoort te werken van links naar rechts. In de praktijk werkt het veelal andersom. De financiering bepaalt het aanbod en naar de daadwerkelijke behoefte kijkt niemand meer. Dit figuur is nog steeds actueel. Daarvan kwamen voorbeelden aan bod.

Een voorbeeld is de normendiscussie in de zorg. Hoeveel mensen moeten er op een groep staan om kwaliteit te garanderen? Sanja draait deze vraag om: welke behoefte hebben cliënten? Wat vraagt dat van onze professionals en hoe kan een organisatie hierin sturen? Het gaat dan niet om het aantal, maar om de competenties. HHM maakte een competentietool die helpt dit inzichtelijk te maken Zie ook de website.

Voorbeelden uit de praktijk stonden tijdens het gastcollege centraal. Waar zie je kansen voor vernieuwing? Hoe ga je als casemanager om met het verschil tussen werkelijke en ervaren schotten ten gunste van de cliënt? Dit leverde interessante discussies op. Waarbij ook de meerwaarde van het grijze gebied werd verkend. Bouman: ‘Samenwerken binnen een organisatie is lastig, samenwerken en veranderen tussen organisaties al helemaal. Dat is juist erg interessant, zeker in de rol van casemanager. Succes heb je nooit alleen. Een sluitende keten krijg je als je samenwerkt en goed communiceert.’

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.