GGz Eindhoven zet Timesview in als trigger om verbetering te realiseren

vrijdag 15 jan, 2016

GGz Eindhoven zet Timesview in als trigger om verbetering te realiseren

vrijdag 15 jan, 2016

Timesview® is een instrument waarmee eenvoudig inzichtelijk wordt hoe u intramuraal uw tijd besteedt.

Stef Marinus, projectleider bij GGz Eindhoven (GGzE) vertelt:
“GGzE is een organisatie waarbij innovatie erg belangrijk is. Zo beschikt GGzE bijvoorbeeld over een eigen E-lab, waarin E-health toepassingen worden ontwikkeld. TimesView® is een innovatieve tool. We spreken in de sector veelal over tijdsregistratie, maar kijken nooit echt goed waaraan de precieze tijd opgaat. Deze tool maakt het mogelijk om inzichtelijk te maken hoe en waar tijd aan gespendeerd wordt; zonder waardeoordeel. Met deze situatieanalyse kan het team, in transitie naar zelforganisatie, zelf ontdekken of de tijd juist wordt ingezet. Teams zijn daar zelf prima toe in staat! We hebben gedurende dit traject ook gekozen om kwaliteitsvragen te koppelen aan de tijdsmeting; voor ons maakt dit het waardevol. De zoektocht naar antwoorden op vragen zoals “een cliënt die eenzaam is, is die ook vaak alleen?”. Die verhouding is niet 1:1, maar stap 1 is constateren dat een cliënt eenzaam en/of vaak alleen is. Het team kan daarna bepalen welke actie noodzakelijk is. De meting is niet de oplossing, wel de trigger om een verbetering te realiseren: het legt zaken bloot en stelt dingen ter discussie.”

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.