Handreiking normenkader Huishoudelijke Ondersteuning

woensdag 18 dec, 2019

Handreiking normenkader Huishoudelijke Ondersteuning

woensdag 18 dec, 2019

Bureau HHM hielp veel gemeenten bij het aanpassen van de regelgeving en het beleid rond de Huishoudelijke Ondersteuning (HO). Op basis daarvan is een normenkader tot stand gekomen dat het voor alle gemeenten mogelijk maakt om resultaatgericht te indiceren, met een onderbouwing die voldoet aan de eisen die de rechter hieraan stelt.
 
Alle gemeenten kunnen dit normenkader nu gebruiken voor de inrichting van de huishoudelijke ondersteuning. Bureau HHM geeft in deze handreiking met 13 vragen en antwoorden inzicht in het normenkader en de toepassingsmogelijkheden.
 
Na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in mei 2016 deed bureau HHM met KPMG Plexus in opdracht van meerdere gemeenten – o.a. Amsterdam, Utrecht en Nijkerk – empirisch onderzoek naar normtijden voor huishoudelijke ondersteuning. De uitkomsten daarvan toetste het onderzoeks- en adviesbureau binnen een groot aantal gemeenten aan de lokale situatie en deze zijn vertaald naar lokaal beleid. In uitspraken van december 2018 bevestigde de CRvB dat het normenkader voldoet aan de eisen die in mei 2016 werden gesteld aan de onderbouwing van normtijden voor huishoudelijke ondersteuning.
 
Door uit te gaan van ‘de gemiddelde cliëntsituatie’ en de mogelijkheid tot meer of minder inzet, kan het normen­kader in elke gemeente en voor elke cliënt worden toegepast. Volgens bureau HHM is de kennis over de huishoudelijke ondersteuning inmiddels zo is uitgekristalliseerd, dat gemeenten met behulp van de handreiking zelf de normtijden en de onderbouwing van het beleid kunnen vaststellen.
 
Nico Dam, partner bureau HHM: “Tijdens expertsessies kregen we meerdere keren te horen dat dit is wat er ontbrak om de inrichting van de huishoudelijke ondersteuning goed te kunnen onderbouwen. Om tot het normenkader te komen, is – voor zover ik weet voor het eerst op deze schaal veldonderzoek gedaan. Wij denken dat het normenkader vooral voor het schoonmaken van de woning de opvolger is van het CIZ-protocol. Hiermee wordt het mogelijk om alle inwoners van de benodigde en passende hulp te voorzien. We stellen deze handreiking nu beschikbaar voor alle gemeenten die dan zonder extra onderzoek of extern advies de huishoudelijke ondersteuning goed kunnen inrichten. Hierbij is het belangrijk ervoor te zorgen dat het gemeentelijk beleid aansluit op de uitgangspunten van het normenkader.”
 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.