Houd grip op indicaties en declaraties met het Wmo-prognosemodel

vrijdag 18 nov, 2016

Houd grip op indicaties en declaraties met het Wmo-prognosemodel

vrijdag 18 nov, 2016

In opdracht van een centrumgemeente ontwikkelden we een prognosemodel voor de Wmo. Dit model maakt een betrouwbare schatting van de toekomstige indicaties en declaraties. Het is gebouwd in Excel en eenvoudig in gebruik. Lennart Homan, bureau HHM: “Met het model krijg je als gemeente zicht op de totale Wmo-uitgaven en is het mogelijk om vroegtijdig bij te sturen.”
 
Het prognosemodel helpt gemeenten bij nieuwe inkooprondes en het doelmatig verdelen van de budgetten over de verschillende ondersteuningsvormen. Lennart: “Het model is gestaafd op de financiële kant van de ondersteuning, maar gaat wat ons betreft over meer dan dat. Vanuit het inzicht dat het model biedt, ontstaat rust en vanuit die rust kan ruimte voor vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van ondersteuning worden benut.”
 
Het Wmo-prognosemodel:

  • werkt met actuele gegevens van de gemeente zelf;
  • is eenvoudig aan te passen aan de specifieke ondersteuningsvormen van de gemeente;
  • houdt rekening met het na-ijleffect van indicaties en declaraties;
  • is dynamisch doordat het de prognose automatisch bijstelt op basis van nieuwe indicatie en declaratie-gegevens.

Het prognosemodel is in eerste instantie ontwikkeld voor de Wmo, en is ook te gebruiken voor de Jeugdwet.  

Meer weten?
Lennart Homan vertelt u graag meer, t. 053 433 05 48
 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.