In beeld: Visie op zelfregeling medewerkers Diafaan

donderdag 23 jul, 2015

In beeld: Visie op zelfregeling medewerkers Diafaan

donderdag 23 jul, 2015

Bureau HHM ondersteunt VVT instelling Diafaan vanuit het programma InvoorZorg! op weg naar zelfregelende teams. Zelfregeling is een bewuste keuze van Diafaan voor vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Ontwikkeling van zelfregeling is niet eenvoudig, want het gaat over het creëren van een nieuwe werkcultuur. Dat vraagt echt een andere manier van denken en (samen)werken van iedereen in de organisatie.

Er is geen spoorboekje of blauwdruk die vertelt hoe dat moet. Het is meer een trektocht waarbij continu leren centraal staat: na stap 1 komt stap 1. Zelfregelende teams zijn niet van het een op andere moment te implementeren, die moeten ontstaan. Om die reden werkt Diafaan niet met een projectleider maar zijn er extra uren beschikbaar gesteld voor alle direct betrokkenen om team overstijgende werkzaamheden uit te voeren, zoals monitoring hoe het gaat in de praktijk en wat de volgende stap moet zijn. Zo bouwt Diafaan van onderaf aan een toekomstbestendige organisatie.

Zelfregeling is voor Diafaan een logische weg, want alleen vanuit vakmanschap, verbinding en vertrouwen kunnen zij goede persoonlijke zorg en begeleiding blijven leveren aan cliënten. Het traject startte met een klankbordgroep vanuit de gehele organisatie. Deze groep formuleerde een visie op zelfregeling: wat is de bedoeling?. Deze visie kreeg een gezicht in een kort filmpje, gemaakt voor en door medewerkers van Diafaan. Bekijk het filmpje hier.

Daarna is een gemengde koplopergroep van tien uitvoerende intra- en extramurale teams gevormd. De nieuwe interne teamcoaches – dit zijn uitvoerende medewerkers – hadden met ieder team een kick-off waarin zij o.a. het spel ‘Op weg naar zelfregeling’ speelden en een Teamkrachtenkaart maakten.

Teamcoach Diafaan: “Het enthousiasme van de teams werkt absoluut aanstekelijk! Ik geniet er enorm van teams zo te zien groeien.”

Met deze teams wordt nu de Kaderset aangescherpt tot een passend en werkend geheel. Ook zullen deze teams de komende maanden – vanuit de huidige stafdiensten – een eigen Serviceteam werven en selecteren, dat hen ondersteunt in hun weg naar zelfregeling. Dit Serviceteam moet vooral ondersteunend, flexibel, proactief en orde verstorend zijn. Denkend in de geest van de wet in plaats van de letter. Sturen wordt volgen en controleren wordt leren. En dat is fundamenteel anders dan dat de stafdiensten eerder geleerd is.

Diafaan heeft samen met de ondersteuning vanuit bureau HHM nog een spannende en flinke weg te gaan… maar het geeft veel energie en inspiratie om Diafaan te mogen faciliteren bij deze verandering!

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.