Skip to main content

Integrale inkoop Wmo en Jeugdhulp Twente

dinsdag 26 jun, 2018

Integrale inkoop Wmo en Jeugdhulp Twente

dinsdag 26 jun, 2018

Vanaf 2019 kopen gemeenten in Twente de Wmo en Jeugdhulp integraal in. Ze gaan resultaatgericht werken en laten het productdenken achter zich. Daarmee krijgt de transformatie van het zorglandschap een flinke impuls. Albertus Laan is co-projectleider van het proces dat hiervoor wordt doorlopen.

Voor de integrale inkoop van de Wmo en de Jeugdhulp ontwikkelden de gemeenten het Twents Model. Dit model wordt gebruikt bij de toekenning van ondersteuning, maar vormt ook de basis voor de inkoop.In het model worden vier soorten ondersteuningsbehoeften onderscheiden. Samen met de inwoner stelt de gemeente of verwijzer vast WELK RESULTAAT behaald moet worden en onder welke ondersteuningsbehoefte dit valt. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de omvang en duur van de ondersteuning. Vermenigvuldigd met de prijs per ondersteuningsbehoefte bepaalt dit het budget dat een aanbieder krijgt om het resultaat te behalen. De aanbieder bepaalt met de inwoner HOE hieraan invulling wordt gegeven en krijgt dus veel vrijheid. Met het Twents Model kan ook consultatie en diagnostiek, verblijf en maatregelhulp worden ingezet. Dit zijn aparte modules.

Albertus: “De afgelopen maanden is enorm hard gewerkt. Het Twents model is getest door gemeentelijke toegangen. Ook zijn verwijzers geraadpleegd. Er is een kwaliteitskader ontwikkeld en een barrieremodel vastgesteld om frauduleuze aanbieders te weren. Vervolgens hebben gemeenten reële prijzen vastgesteld, op basis van de AMvB Wmo en marktconsultaties met aanbieders. Daarnaast is een inkoopstrategie uitgewerkt. Sinds 12 juni is de inschrijving voor de aanbesteding geopend. Aanbieders kunnen zich inschrijven tot 31 juli. De gunning is begin oktober. Ondertussen werken we volop door aan de voorbereiding van de implementatie van het Twents Model. De nieuwe werkwijze gaat immers op 1 januari 2019 in.”

Meer achtergrondinformatie?


Placemat integrale inkoop Wmo en Jeugdhulp.
Of neem contact op met Albertus Laan, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.