Skip to main content

Kenniscafé: Samen verder met Beschermd wonen

donderdag 21 dec, 2017

Kenniscafé: Samen verder met Beschermd wonen

donderdag 21 dec, 2017

Van beschermd wonen in een instelling, naar zelfstandig wonen met zorg in de wijk. Hoe organiseer je deze transitie? Gemeenten en woningcorporaties in de regio Achterhoek zijn samen al een eind op weg en deelden hun bevindingen tijdens het Kenniscafé Beschermd Wonen in Arnhem. Lennart Homan begeleidt dit proces in de Achterhoek.
 
Meer dan vijftig beleidsmedewerkers, adviseurs, projectleiders en wethouders van zo’n dertig Gelderse gemeenten kwamen begin december naar het Kenniscafé om te horen hoe dit proces in de Achterhoek vorm en inhoud krijgt.
 
Lennart: “Wij brachten Achterhoekse gemeenten en woningcorporaties bij elkaar om de verschillende ideeën over de huisvestingsopgaaf beschermd wonen te delen. Door de de verschillende perspectieven te delen ontstaat er ruimte  om constructief aan een oplossing te werken.”
 
De succesfactor van de aanpak in de Achterhoek is volgens Lennart dat de doelgroep centraal staat: “De Achterhoek loopt voorop. Wonen wordt in veel gemeenten nog vaak gezien als vastgoed. Terwijl het juist gaat om de mensen die er gebruik van maken. Wat hebben die mensen nodig om zelfstandig te kunnen wonen?”
 
“In de Achterhoek zien we dat de opgave niet zozeer zit in het aantal beschikbare woningen maar in het type woning. De vraag is hoe we zorgen dat de juiste woningen op het juiste moment beschikbaar zijn. We hebben gezien dat op het moment dat je van elkaar weet hoe de dingen werken en de processen verlopen je veel voor elkaar kunt krijgen.”
 
De opdrachtgever is blij met de bijdrage van bureau HHM: “De gemeenten en corporaties gaven aan dat je voor het samenbrengen van kennis, ideeën en processen een onafhankelijk derde nodig hebt die kennis heeft van de doelgroep en de verschillende belangen van de stakeholders expliciet kan maken en respecteert. Een procesbegeleider die bovendien de vraag continu weet terug te brengen naar de inwoner. Dat is een rol die goed bij HHM past en het is mooi om wederom te zien dat dit werkt.”

Meer lezen?
De bijenkomst was een initiatief van de Provincie Gelderland. Op wonenenruimte.gelderland.nl leest u meer.
 
Publicatie Zicht op uitstroom
HHM-adviseurs Nico Dam en Sylvia Schutte schreven eerder in samenwerking met Platform 31 een stappenplan om grip te krijgen op de mogelijke uitstroom Beschermd Wonen.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.