Kennisontwikkeling Zorgconsulenten

vrijdag 04 mrt, 2016

Kennisontwikkeling Zorgconsulenten

vrijdag 04 mrt, 2016

Met een goed en actueel overzicht van geldende wet- en regelgeving kunt u (potentiële) cliënten en verwanten op de best passende manier (laten) ondersteunen. Getriggerd door onze Nationale Kennistest Zorgwetten vroeg Noorderbreedte ons om haar team zorgconsulenten te helpen hun de kennis op het gebied van de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en verschillende grensvlakproblematieken verder te ontwikkelen.

We organiseren hiervoor een kennistoets en afgestemd daarop een aantal trainingen op locatie. In deze trainingen frissen de zorgconsulenten hun de kennis op over de hervorming langdurige zorg op, de verschillende wettelijke kaders en overgangsrechten. We gebruiken daarbij ‘gewone mensentaal’. Het gaat daarbij niet alleen om ‘wat het is’ maar ook ‘hoe het kan’, dus hoe je de geldende wet- en regelgeving kunt toepassen in de dagelijkse praktijk van de zorgconsulenten. Natuurlijk is het belangrijk deze kennis vervolgens goed te borgen en actueel te houden. De verantwoordelijkheid hiervoor hoort bij het team zelf te liggen. Daarom faciliteren we het team in een workshop ‘Wij ontwikkelen ons’ om een eigen kennis-ontwikkelplan te maken.

Meer weten?
Neem contact op met Nienke van Vliet.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.