Kwalitatieve monitor experiment persoonsvolgende zorg

donderdag 09 mrt, 2017

Kwalitatieve monitor experiment persoonsvolgende zorg

donderdag 09 mrt, 2017

Over een periode van twee jaar (2017 en 2018) onderzoeken we de doeltreffendheid van het keuzeproces van cliënten (klantreis) die binnen de Wlz gebruik gaan maken van V&V of GZ.

Dit brengen we in kaart door het ontwikkelen en bedienen van een kwalitatief monitoringsinstrument. Met dit monitoringsinstrument volgen we V&V-cliënten in Zuid-Limburg en GZ-cliënten in de regio Rotterdam.

De uitkomsten dienen de deelnemers aan het experiment (zorgaanbieders, cliëntorganisaties en brancheverenigingen) in staat te stellen tijdens het experiment te leren van de bevindingen en daarop – indien gewenst – hun aanbod, werkwijze of hun samenwerking aan te passen om de cliënt beter te kunnen ondersteunen en aan te sluiten bij hun wensen.

Het onderzoek biedt inzicht in het keuzeproces van de cliënt en de waardering door de cliënt van dit keuzeproces. Hierbij komen diverse aspecten aan de orde zoals geplande- en crisis-aanvragen, gebruik van informatiebronnen, overgangen van Zvw, Wmo, Jeugdwet naar Wlz, inzet van cliëntondersteuning, keuze van zorgaanbieders en keuze van aard en omvang van zorg nadat de cliënt een zorgaanbieder heeft gekozen.

Daarbij ontwikkelen we ook een aantal persona’s zodat professionals weten wat cruciale keuzeaspecten zijn bij bepaalde cliënten waarop ze adequaat kunnen inspelen.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.