Kwaliteitsinstituut Nederland stelt Kwaliteitskader Verpleegzorg officieel vast

vrijdag 13 jan, 2017

Kwaliteitsinstituut Nederland stelt Kwaliteitskader Verpleegzorg officieel vast

vrijdag 13 jan, 2017

Vandaag heeft het Kwaliteitsinstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleegzorg officieel vastgesteld.

Hiermee krijgt de sector een kader wat cliënten en hun naasten mogen verwachten, een set met aanbevelingen om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken en een kader voor extern toezicht en zorginkoop.

Dit kwaliteitskader geeft mooi the state of the art over kwaliteitsdenken weer. Hoofdstuk 6 gaat in op de personeelssamenstelling. Hierbij sluit onze competentie leidraad aan. In dit instrument staat de behoefte van de klant centraal in het denken van teams voor het inzetten van de juiste competenties.

De leidraad vindt u hier op de website van Zorginstituut Nederland.

Zie ook de ontwikkelingen in de gehandicaptensector rondom dit thema.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.