Normenkader Begeleiding

dinsdag 08 nov, 2022

Normenkader Begeleiding

dinsdag 08 nov, 2022

Factum Advies en bureau HHM bundelen hun krachten. Zij hebben het beste van hun normeringskaders – FAQT-V en Normenkader Begeleiding HHM– samengebracht tot één krachtige methodiek: het gezamenlijke Normenkader Begeleiding. Dit normenkader helpt Wmo-consulenten met het vormgeven van hun onderzoek en het onderbouwen van hun professionele handelen. Het kader wordt in meerdere gemeenten gebruikt en doorontwikkeld. Voor de doorontwikkeling zoeken we gemeenten die via een eigen maatwerktraject het Normenkader Begeleiding willen implementeren en willen bijdragen aan de doorontwikkeling ervan.

Waarom Normenkader Begeleiding?

Net als voor de Hulp bij het Huishouden geldt dat indicaties voor individuele begeleiding en/of dagbesteding vanuit de Wmo moeten worden onderbouwd door een onafhankelijk en objectief onderzocht normenkader.
In het kader van het rechtszekerheidsbeginsel heeft de inwoner het recht om te weten wat hij in aard en omvang (uren) aan ondersteuning krijgt. Daarom hebben Factum Advies en bureau HHM het Normenkader Begeleiding ontwikkeld. Dit normenkader helpt de toegangsmedewerkers van gemeenten bij het onderzoek en het afwegingsproces, zodat bepaald kan worden welke ondersteuning nodig is.

Waarom als gemeente meedoen?

Het Normenkader Begeleiding:

  • creëert uniformiteit en duidelijkheid voor zowel inwoner, gemeente als zorgaanbieder
  • volgt het stappenplan van de CRvB
  • indicering naar aard en omvang

Hoe kan een gemeente hiermee aan de slag?

Lokale situaties verschillen van elkaar. Dat maakt het belangrijk om dit normenkader op maat te implementeren. Op basis van data en praktijkervaringen vanuit een groot aantal gemeenten ontwikkelen Factum Advies en bureau HHM het normenkader samen door tot een landelijk normenkader dat in elke lokale praktijk kan worden toegepast.

Interesse in het Normenkader Begeleiding en wilt u het normenkader implementeren in het lokale beleid en de praktijk? Wij gaan graag met u in gesprek.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.