Zelfanalyse en ontwikkelplannen Wlz

vrijdag 19 jun, 2015

Zelfanalyse en ontwikkelplannen Wlz

vrijdag 19 jun, 2015

Zorgkantoren vragen aanbieders, om vóór 31 juli, concrete ontwikkelplannen in te dienen om de kwaliteit te verhogen. Een goed ontwikkelplan is een eerste vereiste om in aanmerking te komen voor een opslag op het basistarief en een meerjaren-overeenkomst. Bureau HHM kan hierbij ondersteunen.

Zelfanalyse en ontwikkelplannen

De inkoopkaders voor de langdurige zorg 2016 zetten een nieuwe koers in. Waar 2015 nog in het teken stond van de overgang van AWBZ naar de Wlz, ligt de focus in 2016 op het realiseren van verbeteringen in de kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief.
Zorgkantoren vragen aanbieders, op basis van een beknopte zelfanalyse, te komen tot concrete verbeterplannen. Deze analyseresultaten en ontwikkelplannen dienen als onderdeel van de reguliere inkoopprocedure van het zorgkantoor op uiterlijk 31 juli 2015 te worden ingediend.

Welke ondersteuning kan bureau HHM bieden?

Bureau HHM:

  • beschikt over methoden om de zelfanalyse goed en efficiënt uit te voeren;
  • houdt u, op basis van kennis en ervaring, een spiegel voor;
  • stelt de juiste vragen om een goed beeld te krijgen hoe u momenteel invulling geeft aan gevraagde kwaliteitsthema’s;
  • helpt u om in lijn met uw sterktes en ontwikkelpunten te komen tot een realistisch en ambitieus ontwikkelplan en;
  • bewaakt dat er door u wordt voldaan aan de criteria in het inkoopkader.

Wij steunen hierbij op onze ervaring in het begeleiden van zorgaanbieders bij het herijken van het zorgaanbod gericht op het welbevinden van de cliënt. De langdurige zorg is onze passie, vernieuwing en verbetering onze drijfveer. Kunnen wij ook u ondersteunen bij het realiseren van uw ambities?

Neem voor meer informatie contact op met Robin Hulsink: r.hulsink@hhm.nl of 053 – 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.