Ondersteuning vanuit de juiste wet?

vrijdag 26 jun, 2015

Ondersteuning vanuit de juiste wet?

vrijdag 26 jun, 2015

In opdracht van de gemeente Utrecht ontwierp Bureau HHM een handzaam afwegingskader waarmee snel is vast te stellen onder welke wet een zorgvraag valt. Dit afwegingskader biedt professionals concrete handvatten bij de toeleiding naar passende zorg en ondersteuning binnen de Wmo, Zvw of Wlz en is nu voor iedereen beschikbaar.

Door de hervorming van de langdurige zorg zijn onderdelen van de AWBZ overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) en is de Wet langdurige zorg (Wlz) opgesteld voor de resterende langdurige zorg. Deze hervorming betekent dat een nieuw wettelijk kader is gemaakt waarbinnen diverse partijen met elkaar de zorg en ondersteuning moeten organiseren. Gezien de diversiteit van de wetten is dit niet eenvoudig. Aan de hand van een aantal relatief eenvoudige vragen laat het afwegingskader zien onder welke wet de zorgvraag valt.

Het schema is
hier te downloaden of stuur een e-mail naar info@hhm.nl met uw gegevens. U ontvangt dan een gedrukt exemplaar van ons.

Een uitgebreide toelichting op het afwegingskader vindt u
hier.

Interesse in het schema toegepast op jeugd (18-)? Bel of mail ons.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.