Skip to main content

Onderzoek Jeugd-GGZ in de Wlz

donderdag 30 jan, 2020

Onderzoek Jeugd-GGZ in de Wlz

donderdag 30 jan, 2020

De Tweede Kamer wil weten wat de consequenties zijn als de Wet langdurige zorg (Wlz) niet alleen voor volwassenen, maar ook voor jeugdigen met psychische problematiek wordt opengesteld. Bureau HHM doet onderzoek naar de doelgroep jongeren en brengt de uitvoerings- en financiële consequenties in beeld.   
 
De Tweede Kamer nam in 2019 het wetsvoorstel ‘Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ aan. Tegelijk is een amendement aangenomen waarin wordt gesteld dat jeugdigen met een psychische stoornis op een nader te bepalen tijdstip toegang tot de Wlz moeten kunnen krijgen, dus net zoals volwassenen. Het ministerie van VWS wil graag inzicht in wat dit betekent: over welke jongeren hebben we het, hoe groot is deze doelgroep en wat zijn de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk? Bureau HHM voert dit onderzoek uit.
 
Ervaring bureau HHM
Bureau HHM ontwikkelde eerder al het afwegingskader voor de Wlz. Ook deed bureau HHM in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek naar welke volwassen met psychische problematiek toegang moeten kunnen krijgen tot de Wlz.
 
Meer informatie?
Neem gerust contact op met Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.