Skip to main content

Onderzoek: meerwaarde geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen

vrijdag 21 feb, 2020

Onderzoek: meerwaarde geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen

vrijdag 21 feb, 2020

Op verzoek van belangenvereniging Actiz deed bureau HHM afgelopen jaar onderzoek naar de meerwaarde van geclusterde woonzorgvoorzieningen voor ouderen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vandaag door Actiz gepubliceerd. Het rapport bevat belangrijke knelpunten en succesfactoren voor het ontwikkelen van geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen.

Lennart Homan: “Door de toename van de vergrijzing zal het aantal kwetsbare ouderen de komende jaren snel toenemen. De beweging naar meer zorg langer thuis zorgt ervoor dat een groot grijs gebied ontstaat tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis. In dit grijze gebied is ruimte voor de ontwikkeling en realisatie van een grote diversiteit aan woonzorgvoorzieningen. Van de meer traditionele verzorgingshuisconcepten tot innovatieve, eigentijdse woonzorgvoorzieningen. De behoefte aan deze tussenvormen is evident. Er zitten immers grenzen aan de zorg en ondersteuning die in de thuissituatie geboden kan worden. Naarmate de complexiteit en intensiteit van de vraag toeneemt komen deze grenzen steeds dichterbij.”

Belangrijkste resultaten onderzoek bureau HHM; geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen
In het onderzoek van bureau HHM kwamen drie archetypen naar voren van geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen:

  1. Specifiek concept van wonen in combinatie met zorg
  2. Wijk-/gebiedsgerichte functie
  3. Centrale rol binnen de gemeenschap

Belangrijke succesfactoren bleken:

  1. Een sterke en gedeelde visie en ambitie
  2. Onderling vertrouwen, draagvlak en integriteit
  3. Ondernemerschap en transparantie over de financiering

De knelpunten zijn verdeeld over drie domeinen:

  1. Financiering en wetgeving
  2. Wonen en ruimtelijke ordening
  3. Samenwerking

De belangrijkste knelpunten en aanbevelingen om deze op te lossen staan
in het rapport van bureau HHM.

Ervaring en expertise Wonen en zorg
Natuurlijk vertelt bureau HHM u ook buiten het congres meer over dit onderzoek en over wat wij nog meer kunnen en doen gebied van wonen en zorg. Neem gerust contact met ons op: t. 053 433 05 48.

Nieuwsbericht Actiz, 20 februari 2020

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.