Skip to main content

Onderzoek naar de meerwaarde van systeemtherapie

donderdag 20 apr, 2017

Onderzoek naar de meerwaarde van systeemtherapie

donderdag 20 apr, 2017

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) ziet een groeiende behoefte aan systemisch werken. Dat betekent werken met een brede blik, niet alleen gericht op het individu maar in de samenhang van zijn systeem (vaak het gezin). De financiering van deze vorm van therapie staat echter onder druk. De NVRG vroeg bureau HHM daarom onderzoek te doen naar de meerwaarde van systeemtherapie.
 
Concreet vroeg de NVRG bureau HHM om de maatschappelijke ontwikkelingen te schetsen die vragen om een systeemaanpak en de meerwaarde van een systeemaanpak te beschrijven en te  kwantificeren.
Van drie casussen brachten we zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten in kaart. Dat deden we samen met verschillende typen therapeuten. Hierbij keken we naar de doelmatigheid, effectiviteit en duurzaamheid van een systeemaanpak, ten opzichte van een aanpak zonder gediplomeerd en geregistreerd systeemtherapeut.
 
Evelien Rijken: “Met dit onderzoek lieten we de meerwaarde zien van deze beroepsgroep door het ophalen van positieve praktijkervaringen. We deden dit onder andere tijdens focusgroepsinterviews. Onze toegevoegde waarde zat er met name in dat wij als objectieve buitenstaander kritische vragen stelden om de meerwaarde scherp te krijgen. We bespraken bijvoorbeeld aan de hand van een gezinscasus wat de aanpak van de systeemtherapeut in die casus was, hoe die verschilde van een niet-systemische aanpak en wat daarvan de consequenties waren.”
 
Het resultaat is samengevat in een factsheet. Onze aanpak en een uitgebreide beschrijving van de resultaten staan in de onderzoeksrapportage
 
Meer weten over dit onderzoek?
Evelien Rijken vertelt er graag over, t. 053 433 05 48.
 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.