Skip to main content

Onderzoek persoonsgebonden hulpmiddelen

woensdag 17 jun, 2020

Onderzoek persoonsgebonden hulpmiddelen

woensdag 17 jun, 2020

Vanaf 1 januari 2020 ontvangen alle cliënten in een Wlz-zorginstelling hun zogeheten roerende hulpmiddelen (als een tillift of een douchestoel) en hun mobiliteitshulpmiddelen (als aangepaste rolstoelen en scootmobielen) uit de Wlz. Er bestaan ook zogeheten persoonsgebonden hulpmiddelen (als hoortoestellen of ADL honden). Deze hulpmiddelen worden nu soms uit de Wlz gefinancierd en soms uit de Zvw. Wij onderzochten in het voorjaar van 2020 of het voor deze soort hulpmiddelen meerwaarde heeft als ze ook allemaal uit de Wlz verstrekt worden.

We hebben daarbij interviews gehouden met personen vanuit diverse organisaties die te maken hebben met de betreffende hulp­middelen. Het ging onder meer om vertegenwoor­digers van cliëntenorganisaties, het Zorginstituut, zorginstellingen, zorgkantoren, zorgverzekeraars, branches en leveranciers van hulp­middelen.

Op basis van deze gesprekken komen we tot de conclusie dat deze groep van hulpmiddelen in de Wlz gepositioneerd kan worden, mits wordt voldaan aan borging van dezelfde voorwaarden die ook gelden voor de andere persoonsgebonden hulpmiddelen. Het gaat hierbij om de volgende voorwaarden:

  • kwaliteit en maatwerk;
  • toegankelijkheid;
  • doelmatigheid;
  • expertise bij zorginstellingen;
  • beschikbaarheid en het behouden van een aan de cliënt aangepast hulpmiddel bij verhuizing.

Uit het onderzoek bleek ook dat organisaties die te maken hebben met hulpmiddelen én/of met geclusterde settingen, weinig voordelen verwachten van het onder de Wlz positioneren van de hulpmiddelen voor geclusterde settingen.

Lees de rapportage positionering hulpmiddelen voor meer informatie over dit onderzoek.

 

 

 

 

 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.