Skip to main content

Pact voor de transformatie

dinsdag 20 mrt, 2018

Pact voor de transformatie

dinsdag 20 mrt, 2018

Vanuit de gevoelde noodzaak dat het met de transformatie in het sociaal domein niet hard genoeg gaat, hebben de bureaus HHM en BMC advies de handen ineen geslagen. Samen met bestuurders, programmamanagers en (beleids)adviseurs van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties hebben we nagedacht over de belangrijkste opgaven voor die transformatie en over de bestuurlijke urgentie om die in de komende bestuursperiode daadwerkelijk aan te pakken. Dit heeft geleid tot een scherp beeld van wat er de komende jaren nodig is: een PACT voor de TRANSFORMATIE!

Transformatie is niet eenvoudig, wel urgent. Zonder transformatie is er geen passende ondersteuning voor inwoners en loopt de gemeente financieel vast. Een eenzijdig beleid gericht op kostenbeheersing door een strikte toegang, budget en tariefkortingen werkt niet. Het benut niet de potentie van vernieuwing en een aanpak zonder vernieuwing werkt niet. Dat versmalt de dialoog tot scherpe onderhandelingen met aanbieders, waarbij de negatieve financiële consequenties uiteindelijk altijd bij de gemeente terecht komen.

Het één moet dus met het ander gecombineerd worden om tot een gerichte ontwikkeling te komen. Wanneer alle betrokken partijen zich committeren aan de beoogde vernieuwing, binnen een set van randvoorwaarden, kaders, spelregels en condities (zoals een beschikbaar budget en het delen van financiële risico’s), kan vernieuwing tot stand komen.

Wij gunnen u een mooie samenwerking met de partners in uw gemeente, in een PACT voor de TRANSFORMATIE. En om u te helpen de overgang van een onderhandeltafel naar een ontwikkeltafel te realiseren, hebben we alvast een TOP VIJF van COLLEGEAFSPRAKEN geformuleerd.

Met vriendelijke groet,

Frans Vos, BMC Advies, 06 – 20 53 24 06
Nico Dam, bureau HHM, 06 – 53 30 37 60
Machteld Koelewijn, BMC Advies, 06 – 27 25 32 66
Albertus LaanLaan, bureau HHM, 06 – 53 62 43 42

Download de posterkaart #HoeDan

Download het essay ‘Pact voor de Transformatie’

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.