Parelpublicatie In voor Zorg! verandertraject De Haardstee

dinsdag 21 mrt, 2017

Parelpublicatie In voor Zorg! verandertraject De Haardstee

dinsdag 21 mrt, 2017

Vanuit In voor Zorg! begeleidde Ingrid Oomen bijna twee jaar een intensief verandertraject bij De Haardstee. Meer over dit traject en over de resultaten is nu te lezen in de Parelpublicatie In voor Zorg! ‘Succesvol veranderen in de langdurige zorg: Meer met minder, het kan!’
 

Een greep uit de resultaten:

  • Meer cliënten die bij De Haardstee verblijven of wonen, hebben passende (dagelijkse) activiteiten. Medio 2015 was dit 68%; nu is dat 80%.
  • Het gevoel van betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie is volgens de uitkomsten van het MTO toegenomen van een 6,0 naar een 7,7.
  • Er is een commissie van (on)zinnige zaken in het leven geroepen. Deze heeft 20% van de regels, procedures en werkprocessen uit het kwaliteitshandboek verkort en versimpeld voor de medewerkers.
  • Het aantal vrijwilligers-overeenkomsten nam in het afgelopen jaar sterk toe van 16 naar 41. Bij veel medewerkers is de mindset veranderd, mensen staan er nu voor open door goede ervaringen.

Medewerkers kijken positief terug op het traject: “Met kennis, ervaring en een positieve flow bracht Ingrid op zeer respectvolle en stimulerende wijze het denk- en doe proces binnen de organisatie op gang. Op een creatieve manier werd ieders deskundigheid en inbreng naar boven gehaald, zodat het proces van onze organisatie bleef.”

Meer weten?
Neem contact op met Ingrid Oomen, t. 053 433 05 48.
 
Samen met medewerkers van De Haardstee staat Ingrid op 19 april met een stand op de informatiemarkt tijdens het eindcongres van In Voor zorg!.  

 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.