Persoonlijke Verzorging onder de Wmo of Zvw?

maandag 06 jul, 2015

Persoonlijke Verzorging onder de Wmo of Zvw?

maandag 06 jul, 2015

Steeds meer gemeenten lopen tegen de vraag aan onder welk domein Persoonlijke Verzorging valt. Hier is onduidelijkheid over. Eind 2014 bracht het Transitiebureau Wmo een informatiekaart uit waarin wordt uitgelegd wanneer Persoonlijke Verzorging onder de Wmo of de Zvw valt. Hierin werd een ander criterium gehanteerd dan in de kamerbrief van eind 2013. Hierdoor dreigen kwetsbare burgers tussen wal en schip te vallen. Ook ontstaat een financieel risico voor u als gemeente. Wie heeft de oplossing voor dit probleem?

In de kamerbrief wordt een onderscheid gemaakt in zorginhoudelijke samenhang: Persoonlijke Verzorging in het verlengde van begeleiding valt onder de Wmo. Persoonlijke Verzorging waarbij sprake is van overname van zorg valt onder de Zvw. De Persoonlijke Verzorging die bijvoorbeeld wordt geboden aan mensen met een psychiatrische aandoening met een bijkomende lichamelijke aandoening valt dan onder de Zvw.

De informatiekaart hanteert het volgende criterium: als sprake is van geneeskundige zorg, of een hoog risico hierop, dan valt de Persoonlijke Verzorging onder de Zvw. De wijkverpleegkundige bepaalt of hiervan sprake is.
Naar ons idee is deze laatste afbakening onvoldoende helder en gaat dit leiden tot een verschuiving in cliëntgroepen, waarin bij de budgettoedeling niet is voorzien. Er leven onder gemeenten nu al vragen over maaltijdverzorging aan ouderen. Volgens het criterium van de informatiekaart zou dit onder de Zvw kunnen vallen maar ook onder Wmo, immers er is sprake van een medisch risico als niet wordt gegeten. Er is sprake van ondersteuning bij ADL en ADL is een element van zelfredzaamheid.

Welke criteria en afwegingen hanteert u om te bepalen of Persoonlijke Verzorging valt onder de Wmo of de Zvw? Laat het ons weten! Wij bundelen alle reacties en zoeken samen met alle betrokkenen naar een oplossing. Stuur u reactie naar info@hhm.nl; of naar Patrick Jansen .

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.