Skip to main content

Pluim

dinsdag 18 jul, 2017

Pluim

dinsdag 18 jul, 2017

Weet u het nog? Hoe we afgelopen winter gespannen naar de 15-daagse pluimen voor het weer tuurden, in de hoop daar een scenario te zien voor strenge vorst? En daarmee voor een Elfstedentocht? Die pluim geeft de verwachting van onder andere de temperatuur weer in de komende 15 dagen. In het figuur hieronder is duidelijk te zien hoe de onzekerheid in de verwachting groter wordt naarmate we verder vooruitkijken. Figuurlijk komt dat tot uitdrukking in een pluim.

Mission

Ik moest daar de afgelopen tijd aan denken, toen ik de theorie van B. De Wit e.a. (2014) hoorde over strategie. Daarin wordt aangegeven dat een visie en oplossingen voor problemen uiteenlopen naarmate je verder vooruit kijkt. Ook dat heeft te maken met de toenemende onzekerheid. Welke ruimte er is om te divergeren, hangt af van de criteria die je stelt aan de visie of oplossing (in onderstaand figuur de twee stippellijnen: Ongoing Principles, bron: B. de Wit e.a., 2014).

Mission

Deze figuurlijke pluimen zien we ook vaak terug in onze opdrachten. Daarin staat vaak de oplossing nog niet vast, maar er zijn wel principes en criteria waaraan de oplossing moet voldoen. De pluim helpt op die manier om de oplossing te vinden, die aansluit bij de wensen van de betrokken partijen. Ook helpt de pluim als er zich zaken voordoen, die je van tevoren niet bedacht had: het geeft je de ruimte om daarop te anticiperen, omdat de oplossing nog niet vaststaat, maar je bewegingsruimte hebt binnen de richtinggevende criteria van de pluim.

We moeten in een offerte van tevoren aangeven hoeveel tijd we denken nodig te hebben om de oplossing te vinden, terwijl soms de kern van het probleem nog niet helder is. Er zijn wel ideeën, bouwstenen of ervaringen die helpen bij de keuze voor de best passende oplossing, maar het is ontzettend belangrijk, om je niet blind te staren op één weg naar een oplossing. Juist omdat er gebeurtenissen plaatsvinden, die je van tevoren niet had bedacht, maar die uiteindelijk essentieel blijken voor de beste oplossing. Een goede adviseur moet dus alert zijn en goed kijken wat er in de pluim van een project gebeurt en de gebeurtenissen op waarde inschatten, zodat ze bruikbaar zijn voor het uiteindelijke resultaat.

Zie hier het interessante van ons vak. Wij denken niet in kant en klare oplossingen die we implementeren, maar voelen de gebeurtenissen in het proces aan en gebruiken deze om het resultaat te bereiken dat past binnen de bandbreedte van de pluim. Zo geven we ruimte aan wat we onderweg tegenkomen en voeren hierover gerichte discussies met de betrokkenen. Het leuke hieraan is dat wij moeten en mogen improviseren en heel interessante discussies voeren. Een goede discussie levert kennis, energie en een goed resultaat op. Dank hiervoor.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.