Positionering behandeling Wlz

vrijdag 22 jul, 2016

Positionering behandeling Wlz

vrijdag 22 jul, 2016

In opdracht van Zorginstituut Nederland (ZINL) deed bureau HHM onderzoek naar de positionering van behandeling binnen de Wlz. Aanleiding is het verzoek van staatssecretaris Van Rijn aan het ZINL om een uitvoeringstoets uit te voeren naar de mogelijkheden het verzekerde pakket aan te passen op de hervorming van de langdurige zorg.

Nienke van Vliet, adviseur bureau HHM: “De denkwijze binnen de AWBZ was gericht op normalisatie. Ook cliënten in de AWBZ moesten zoveel mogelijk gebruikmaken van de normale circuits in de Zorgverzekeringswet. Dat betekende dat een AWBZ-cliënt net als jij en ik voor de tandarts een beroep deed op de zorgverzekering. De filosofie van de Wlz is echter dat alle cliënten integraal voor alle zorg een beroep kunnen doen op de Wlz. Maar het verzekerde pakket is op dit punt nog niet aangepast. Wij gingen op zoek naar mogelijkheden om het verzekerde pakket aan te passen aan de hervorming van de langdurige zorg en werkten drie mogelijke oplossingen uit.”

Deze drie oplossingsvarianten scoren verschillend op de toetsingscriteria eenvoud, passende zorg, keuzevrijheid van de cliënt en toekomstbestendigheid. Het eindrapport beschrijft voor alle drie de oplossingen de consequenties voor de cliënt, zorgaanbieder, zorgkantoor, zorgverzekeraar en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn ook de financiële consequenties in kaart gebracht.

Meer weten over dit onderzoek?

Neem dan contact op met Patrick Jansen of
Nienke van Vliet.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.