Skip to main content

Praktisch handvat brengt hulpvraag in beeld

maandag 18 dec, 2017

Praktisch handvat brengt hulpvraag in beeld

maandag 18 dec, 2017

“Als inwoners en professionals samen onderzoeken wat de hulpvraag is, en de regie bij de inwoner ligt, mag een uniforme werkwijze niet missen” dat zegt Erik-Jan Vlietman in Het Brein, de onafhankelijke bijlage van Pulse Media Group die vandaag bij de Volkskrant verscheen.

In het interview legt hij uit waarom een uniforme werkwijze waarbij de regie bij de inwoner ligt, zo belangrijk is en welke bijdrage de methodiek Levenskracht hieraan kan leveren. Levenskracht is de praktische aanpak voor gemeenten, wijkteams en professionals en motiveert inwoners. Erik-Jan is vanuit bureau HHM actief betrokken bij Levenskracht: “Termen als zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie worden veel gebruikt. In de praktijk zie ik dat professionals in het sociaal team het moeilijk vinden om hier vorm en inhoud aan te geven. Want hoe zorg je nu dat je de eigen kracht van een inwoner zoveel mogelijk aanspreekt en wat is zijn eigen kracht eigenlijk? Waar liggen zijn of haar sterke punten en waar is hulp bij nodig? Levenskracht stelt professionals in staat om dit samen met de inwoner en zijn of haar netwerk in beeld te brengen.”

Lees het interview Praktisch handvat brengt hulpvraag in beeld.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.