Rondetafelgesprek Tweede Kamer doelgroepenvervoer

dinsdag 17 jan, 2017

Rondetafelgesprek Tweede Kamer doelgroepenvervoer

dinsdag 17 jan, 2017

Kwaliteit is een terugkerend item als het gaat over doelgroepenvervoer. Zo ook tijdens het rondetafelgesprek Doelgroepenvervoer in de Tweede Kamer op maandag 16 januari. Wij volgden dit gesprek met grote belangstelling. Om de kwaliteit te verbeteren werden verschillende oplossingen aangedragen. De belangrijkste:
 

  • Meer sturen op kwaliteit in plaats van op prijs in aanbestedingen
  • Meer onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek
  • Versimpelen van de regelingen waarmee een cliënt toegang kan krijgen tot vervoer
  • Meer maatwerk bieden, meer kijken wat een cliënt zelf wil en nodig heeft
  • Kostendekkende tarieven

 
Het viel ons op dat het belang van gedegen en actuele kennis onvoldoende naar voren kwam tijdens dit rondetafelgesprek. Inge Tensen: “De discussie rondom het leerlingenvervoer leek vooral over de keuzevrijheid van ouders bij het kiezen van een school te gaan, waardoor de reistijden van leerlingen soms lang zijn. Inzicht in de consequenties van deze keuzevrijheid kan helpen bij het maken van keuzes of het vaststellen van beleid voor de maximale reistijd van leerlingen. Betekent extra reistijd dat een kind beter tot zijn of haar recht komt, dan is het die extra reistijd waard. Alleen met de juiste kennis kun je een zuivere discussie voeren. Je weet dan ook wat de consequenties zijn van het eventueel verruimen of inperken van de keuzevrijheden en -mogelijkheden.”
 
In de discussie over de Regiotaxi speelden wachttijden een belangrijke rol. In de Tweede Kamer sprak men over de variabele wachttijden in het Regiotaxi vervoer. Soms oplopend tot drie kwartier. Deze lange wachttijden werden in de gesprekken wel genoemd als probleem, maar een concrete oplossing bleef uit. Inge Tensen: “De vraag die je hierbij zou moeten stellen, is hoe je kunt sturen op de tijden van het vervoer, zodat de wachttijden korter worden. Voordat je hier antwoord op kunt geven moet je eerst weten welke factoren die wachttijden beïnvloeden. Om hier beleid op te maken, moet je je vervolgens afvragen hoe belangrijk je die verschillende factoren vindt en hoe zwaar je ze laat meewegen in de uiteindelijke beleidskeuzes.”

Kwalitatief goed en betaalbaar vervoer kan, als je verstandige keuzes maakt. Verstandige keuzes maken kan, als je over de juiste informatie beschikt. Bureau HHM helpt u graag bij het genereren van de juiste informatie. Wij dachten al in veel gemeenten mee over kwaliteit en mobiliteit en voerden daarbij de benodigde analyses uit. Inge: “Ons voordeel is dat we de cijfermatige kant van het vervoer kunnen verbinden met de menselijke kant: hoe zorgen we voor de beste oplossing voor de klant en vergroten we tegelijkertijd het inzicht in de effecten hiervan.”

Wilt u hier meer over weten?
Inge Tensen en Lennart Homan zijn binnen bureau HHM gespecialiseerd in mobiliteit van kwetsbare mensen en vertellen u graag meer. t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.