Routekaarten zorgwetten 2017

donderdag 11 mei, 2017

Routekaarten zorgwetten 2017

donderdag 11 mei, 2017

Om snel antwoord te kunnen geven op de vraag onder welke wet een zorg- of ondersteuningsvraag valt ontwierp bureau HHM vorig jaar de Routekaarten Zorgwetten. Sindsdien zijn er enkele wetwijzigingen doorgevoerd en de routekaarten geactualiseerd.

Deze handzame schema’s helpen om te bepalen onder welke wet een zorgvraag valt en biedt professionals concrete handvatten bij de toeleiding naar passende zorg en ondersteuning. Aan de hand van een aantal relatief eenvoudige vragen laat de routekaart zien of de zorgvraag onder de Jeugdwet, Zvw of Wlz valt.

De geactualiseerde routekaarten zijn nu voor iedereen beschikbaar. Er is een Routekaart Zorgwetten voor volwassenen en een Routekaart Zorgwetten voor de jeugd.

NB. Vanwege een wijziging in de afbakening tussen Jeugdwet en Zvw werken wij momenteel aan een update van de Routekaart 18-.

Daarnaast is er een uitgebreide toelichting op de routekaarten beschikbaar.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.