Steeds meer vraag naar kwalitatieve cliëntervaringsonderzoeken

donderdag 02 mrt, 2017

Steeds meer vraag naar kwalitatieve cliëntervaringsonderzoeken

donderdag 02 mrt, 2017

De Wmo en Jeugdwet vragen van gemeenten om ervaringen van cliënten op te halen vóór 1 juli 2017. Om hierbij te helpen ontwikkelde de VNG standaardvragenlijsten. Onderzoeken op basis van deze vragenlijsten leveren veel kwantitatieve informatie op. Wij krijgen steeds vaker de vraag om aanvullend onderzoek te doen naar de kwalitatieve ervaringen van cliënten.

Gemeenten die gebruikmaken van de standaardvragenlijsten vragen om een duiding en praktische vertaling van de informatie. Zo is niet altijd duidelijk voor welke vorm van hulp de vragenlijst is beantwoord, omdat een respondent vanuit verschillende organisaties zorg en ondersteuning kan ontvangen. Ook ervaringen met en de rol van een wijkteam zijn niet altijd te achterhalen.

Wij helpen gemeenten dan ook, om naast kwantitatieve gegevens ook kwalitatieve gegevens te verzamelen en geven de resultaten overzichtelijk weer. Werkvormen zijn bijvoorbeeld (groeps)interviews of het organiseren van klantarena’s. Het resultaat is dat u de ervaringen van de cliënten kunt duiden en van hen en ons concrete aanbevelingen krijgt waar u als gemeente mee verder kunt.

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan contact op met Sophie ten Hove, t. 053 433 05 48.

Voor meer informatie over de wettelijk verplichte cliëntervaringsonderzoeken kunt u terecht op de website van de VNG.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.