Skip to main content

Strategische HR-agenda gedwongen kader

vrijdag 21 mei, 2021

Strategische HR-agenda gedwongen kader

vrijdag 21 mei, 2021

Om kwetsbare kinderen te beschermen is een goed functionerende keten in het gedwongen kader van groot belang. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau wordt vanuit verschillende programma’s in diverse pilots gewerkt aan het versterken van het functioneren van deze keten. Het zorgen voor voldoende en kwalitatief goede medewerkers is daarbij een grote uitdaging. De regio’s IJsselland en Twente willen met ketenpartners een strategische HR-agenda opstellen voor het aantrekken en behouden van medewerkers. Bureau HHM verzorgt de projectleiding voor het opstellen van deze HR-agenda.

In veel regio’s is het moeilijk om medewerkers te behouden en nieuw personeel te vinden. Daarbij is sprake van een carrousel van medewerkers tussen Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis-organisaties en gemeenten. De uitdagingen die in andere zorg- en welzijnssectoren spelen als het gaat om werving en behoud van medewerkers, hebben in het gedwongen kader een nog grotere complexiteit en urgentie.

De strategische HR-agenda moet in gaan op aspecten als werving en selectie, agressie en bejegening, werkdrukverlaging en werkplezier. Professionele autonomie, opleidingskansen, loopbaan-perspectief en organisatiecultuur zijn ook belangrijke factoren die invloed hebben op het aantrekken en het behoud van personeel. In de strategische HR-agenda worden ketenpartner-specifieke en organisatie-overstijgende oplossingsrichtingen uitgewerkt.

Albertus Laan: “Het ontwikkelen van een strategische HR-agenda juichen wij toe en wij hopen dat dit project een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s. Onze ambitie is met dit project een zinvolle bijdrage te leveren aan een continue en stabiele arbeidsmarkt, voor de brede jeugdhulp en voor het gedwongen kader in het bijzonder.”

Meer weten?
Neem gerust contact op met Roelieke Hilhorst of Albertus Laan, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.