Structureel 60 miljoen voor doelgroep LVB18+

vrijdag 02 sep, 2016

Structureel 60 miljoen voor doelgroep LVB18+

vrijdag 02 sep, 2016

Wij hebben in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar mensen met een verstandelijke beperking die tijdelijk behoefte hebben aan een beschermende woonomgeving. Deze cliëntgroep komt niet in aanmerking voor de Wlz en gezien de aard van de ondersteuningsvraag is de Wmo 2015 het meest passende kader. Het was echter onbekend om hoeveel mensen het ging en welk budget ermee gemoeid is.

De uitkomsten van ons onderzoek zijn meegenomen in bestuurlijk overleg tussen VWS en VNG. Dit heeft ertoe geleid dat gemeenten voor de groep LVB18+ vanaf 2017 structureel 60 miljoen ontvangen.

VNG en Rijk eens over aanpassingen budget Wmo en Jeugd

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.